Sofia Print Mill
Дентални машини за 3D принтиране и лазероно фрезоване в град София

CORiTEC one

CORiTEC one съчетава най-високо качество, ефективност и автоматизация за вашия работен процес.

Възстановяванията с едно посещение и възстановяванията на импланти са сред силните страни на CORiTEC one.

Предимства:

  • Отворена система, която може да бъде интегрирана във всички интраорални скенери;
  • Оптимизиран за интегрирания CAD/CAM работен процес с exocad;
  • Самостоятелна работа без външен сгъстен въздух;
  • Машинна обработка за всички обичайни блокови материали и сглобяеми опори;
  • Не е необходим външен компютър;
  • Автоматично калибриране;
  • Функция за автоматично почистване.